Προκαταβολές- Ακυρώσεις- Επιστροφές

Ορισμός προκαταβολής.
Ως προκαταβολή ορίζεται το ποσό που εισπράττεται από τον πελάτη για την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της κράτησης του. Η προκαταβολή λαμβάνει χώρα πριν την ενοικίαση του αυτοκινήτου και μετέπειτα αφαιρείται από το συνολικό ποσό χρέωσης του πελάτη.

1) Ακύρωση της κράτησης από τον πελάτη.
Α) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την κράτηση του τότε ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της κράτησης.
Β) Εάν ο πελάτης ακυρώσει την κράτηση του σε διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερολογιακών ημερών τότε η εταιρία, Escape in Naxos, οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή στον πελάτη. Τυχόν έξοδα συναλλαγών, επιστροφών και ακυρώσεων βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.
Γ) Εάν ο πελάτης ακυρώσει την κράτηση του σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερολογιακών ημερών τότε η εταιρία, Escape in Naxos δεν επιστρέφει την προκαταβολή στον πελάτη.

2) Ακύρωση της κράτησης από την εταιρία Escape in Naxos.
Α) Η εταιρία Escape in Naxos διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση ακύρωση μίας κράτησης εάν ο πελάτης δηλώσει ψευδή στοιχεία ή εάν παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους και τις πολιτικές που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Β) Στην περίπτωση που η εταιρία Escape in Naxos αδυνατεί να εκπληρώσει ή ακυρώσει μία κράτηση και ο πελάτης δεν έχει παραβιάσει τους όρους και τις πολιτικές που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα, τότε η εταιρία οφείλει να επιστρέψει άμεσα και στο ακέραιο την προκαταβολή στον πελάτη.

Δωρεάν Παροχές

Χάρτης, παιδικό κάθισμα, παράδοση/παραλαβή έως 15 χιλιόμετρα από τα γραφεία μας, απεριόριστα χιλιόμετρα

Καινούργια Αυτοκίνητα

Για ασφαλή και άνετη οδήγηση

24/7 Οδική Βοήθεια

Χωρίς επιπλέον χρέωση

Προστασία

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, κάλυψη οδηγού, προαιρετική μεικτή ασφάλεια

Σας ευχαριστούμε

ESPA